Bygg- & Projektledning


Vi erbjuder Bygg- & Projektledning:
En Byggledare bevakar beställarens intressen vid genomförandet av anläggnings-, bygg- samt installationsarbeten så att kraven i entreprenadavtalet uppfylls. Arbetet sker i nära samverkan med projekt- och projekteringsledaren, och består bland annat i reglering av kostnader, fakturagranskning samt prognoser och avstämningar av projektekonomin.

Under projekteringsfasen så går vi som byggledare tillsammans med projekteringsledaren noggrant igenom projektets förutsättningar för att ha en god grund att stå på vid själva genomförandet. Han eller hon upprättar ofta tidiga skedesplaner, gör riskbedömningar samt kontrollerar genomförbarhet och byggordning. Det är byggledaren som har fackkunskapen om tekniska metoder, materialval, leveranstider och tidsplanering.

På Sens ser vi till att skapa en bra dialog mellan byggledare, projektör och entreprenör, eftersom det är en viktig framgångsfaktor för genomförandet av projektet.

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close